Methodieken

Balanskleurentest

Dit instrument brengt op basis van een online vragenlijst negen individuele drijfveren (uitgedrukt in kleuren) in kaart. De BKT gaat ervan uit dat ieder mens deze negen drijfveren in meer of mindere mate in zich heeft. Iedereen heeft daarbij een uniek persoonlijk kleurenpalet, wat drijfveren, kwaliteiten en valkuilen in kaart brengt.

Dit inzicht vergroot je zelfkennis en werkt als een kompas bij het bepalen van doelen. Daardoor is de BKT bij uitstek geschikt voor zowel Personal coaching als Loopbaancoaching.

Talenten Motivatie Analyse

De TMA doet hetzelfde als de BKT, maar is uitgebreider. De TMA is gebaseerd op een groter aantal vragen, waarbij jouw scores worden vergeleken met de gemiddelde drijfveren van een grote internationale controlegroep. Daardoor is de validatie van de uitkomst bij deze analyse steviger.

Je kunt het ook combineren met een competentieprofiel en/of 360-gradenfeedback. Als gecertificeerd TMA-professional raad ik deze methode aan bij uitgebreidere of complexere loopbaanvragen, of als basis van een Personal Coaching-traject.

renditionDownload

Transactionele Analyse

Dit is een manier om te kijken naar onze communicatie en persoonlijkheid. De TA definieert drie rollen van waaruit wij, vaak onbewust, communiceren: de ouder, de volwassene en het kind. Daarbij wordt communicatie tussen volwassenen als de meest neutrale vorm gezien. Vaak laat ik je je levensverhaal of loopbaanbiografie schrijven en bekijken we vanuit de TA welke rollen dominant zijn (geworden).

De rol die je kiest, ontstaat al in je jeugd, maar kan in de loop van je leven of carrière zijn effectiviteit verliezen. Dit inzicht kan leiden tot de keuze om dingen anders aan te pakken.

Voice Dialogue

Ieder mens beschikt in meer of mindere mate over ‘innerlijke stemmen’, die toebehoren aan verschillende delen van onze persoonlijkheid: een dominante ik, luie ik, gestructureerde ik, optimistische ik, kritische ik, enz. Die hebben ieder hun eigen manier van denken, voelen, gedrag en waarneming.

Bij deze methode gebruik ik de bus als metafoor; wie zijn er allemaal bij jou aan boord, wie zit achter het stuur, wie trapt op de rem en waar rijdt de bus naartoe? Daarbij kijken we of alle ikken op de juiste plaats zitten om het gewenste resultaat te bereiken, of dat daar nog in geschoven moet worden.

Review

Waar ik heel tevreden over ben is de vertrouwelijke sfeer die de coach weet te creëren, de flexibiliteit, de afstemming op mijn behoefte en de aanmoediging. Wat ik ook erg fijn vond was het samenvatten. Op de momenten dat ik niet to-the-point kwam of iets niet goed onder woorden kon brengen en voor mijn gevoel aan het doorratelen was, was daar gelukkig de coach die mijn verhaal samenvatte en vragen ter verduidelijking stelde.

Het meest sterke uit het coachtraject vind ik het rollenspel met de verschillende “ikken” in de bus, die we hebben gedaan. Ik stond hier een beetje sceptisch tegenover, maar ik wilde het rollenspel toch graag doen. Ik heb mezelf opengesteld voor het rollenspel en ik ben er zonder vooroordelen in gegaan. Dit heeft mij veel inzichten in mijzelf opgeleverd. De rol van de coach hierin vond ik heel goed.

S.B. Team Manager, Leiderschapstraject

Marieke ik wil je heel erg bedanken voor de manier waarop je mij hebt geholpen. Het voelde als een
warm bad met een enorme hoeveelheid aandacht en toewijding. Je hebt me hele mooie inzichten
gegeven en handvatten voor de toekomst. Ik wens je nog vele succesvolle sessie met andere cliënten toe
die gebruik mogen maken van jou aandacht en toewijding

Joost Slager, Product specialist/ Ontwikkelaar met een loopbaanvraag

Ik gun iedereen een Marieke. 

Afgelopen jaar heb ik het geluk gehad om samen met Marieke te mogen werken aan mijn ontwikkeling. Ik zocht iemand die me kon helpen om op een bewuste manier een nieuwe rol te kiezen in mijn werk. Marieke heeft daarin mijn verwachtingen overtroffen. Door haar open en vriendelijke karakter, met scherpe vragen en veel inlevingsvermogen ben ik tot veel inzichten gekomen in mijn drijfveren, kwaliteiten en toekomstplannen. De gesprekken met Marieke waren fijn, open, vertrouwd en bijzonder leerzaam.

Inmiddels heb ik – door een bewuste keus te maken – een prachtige nieuwe rol in mijn bedrijf die me op het lijf geschreven is. Ik gun dat iedereen. En daarom gun ik iedereen een Marieke!

Laurens, Manager IT